Liên hệ: 058 3391 902
1
2
3
Giá rẻ nhất thị trường
Chất lượng đảm bảo
Giao hàng siêu tốc
Giá rẻ nhất thị trường

Đèn Led Bulb

Xem tất cả
115 clicks
Giá: 32,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-3-A60
: 3W
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: ø 45*120cm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
113 clicks
Giá: 40,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-5-A60
: 5W
: Trắng Vàng
: 3000K - 6000K
: ø 60*108mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
110 clicks
Giá: 50,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-9-A60
: 9w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: ø 60*108cm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
123 clicks
Giá: 75,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-13-A60
: 13w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: ø 60*120cm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
96 clicks
Giá: 80,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-15-A70
: 15w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: ø 70*134mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
126 clicks
Giá: 177,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-20-T80
: 20w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: ø80*150mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
102 clicks
Giá: 237,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-30-T100
: 30w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: ø100*180mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
98 clicks
Giá: 310,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-40-T120
: 40w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: ø60*210mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn Led Tube

Xem tất cả
115 clicks
Giá: 260,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: TBN-24-60
: 24W
: Trắng Trung tính Vàng
: 6000K 4000K 3000K
: 60 cm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
94 clicks
Giá: 375,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: TBN-48-120
: 48w
: Trắng Trung tính Vàng
: 6000K 4000K 3000K
: 120 cm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
102 clicks
Giá: 136,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T5-12-90
: 12w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: 900mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
90 clicks
Giá: 168,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T5-16-120
: 16w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: 1200 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
85 clicks
Giá: 135,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T8-9-60
: 9w
: Trắng Vàng Trung tính
: 6000K 3000K 4000K
: 600 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
103 clicks
Giá: 170,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T8-18-120
: 18W
: Trắng Vàng Trung tính
: 6000K 3000K 4000K
: 1200 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
100 clicks
Giá: 200,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T8-22-120
: 22W
: Trắng Vàng Trung tính
: 6000K 3000K 4000K
: 1200 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
93 clicks
Giá: 105,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T8-22-120-GL
: 22W
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: 120 cm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn Led Downlight

Xem tất cả
84 clicks
Giá: 120,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-6-T100
: 6W
: 3000K 6000K 4000K
: Ø 100*25mm
: Ø 76 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
31 clicks
Giá: 200,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-6-T100
: 6W
: Trắng Trung tính Vàng
: 6000K 4000K 3000K
: Ø 100*25mm
: Ø 76 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
107 clicks
Giá: 155,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-8-T120
: 8W
: Trắng Trung tính Vàng
: 6000K 4000K 3000K
: Ø 120*30mm
: Ø 90 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
32 clicks
Giá: 210,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-8-DIM
: 8W
: Trắng Trung tính Vàng
: 6000K 4000K 3000K
: Ø 120*30mm
: Ø 90 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
135 clicks
Giá: 200,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-12-T140
: 12w
: Trắng Trung tính Vàng
: 6000K 4000K 3000K
: Ø140*30mm
: Ø110mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
31 clicks
Giá: 300,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-12-DIM
: 12w
: Trắng Trung tính Vàng
: 6000K 4000K 3000K
: Ø140*30mm
: Ø110mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
99 clicks
Giá: 250,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-12-DIM
: 12w
: 6000K 4000K 3000K
: Ø140*30mm
: Ø110mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
90 clicks
Giá: 120,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-6-DIM
: 6W
: 6000K 4000K 3000K
: Ø 100*25mm
: Ø 76 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
104 clicks
Giá: 180,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-8-T120
: 8W
: 6000K 4000K 3000K
: Ø 120*30mm
: Ø 90 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn Led Panel

Xem tất cả
68 clicks
Giá: 145,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-6-T120
: 6W
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: Ø120*21mm
: Ø105 mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
87 clicks
Giá: 200,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-9-T155
: 9w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: Ø150*21mm
: Ø130mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
72 clicks
Giá: 220,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-12-T176
: 12w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: Ø176*21mm
: Ø160mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
93 clicks
Giá: 270,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-16-T200
: 16w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: Ø200*21mm
: Ø180mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
71 clicks
Giá: 320,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-20-T230
: 20w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: Ø230*21mm
: Ø 210mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
71 clicks
Giá: 145,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-6-V120
: 6W
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: 120*120*21mm
: 105*105mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
76 clicks
Giá: 200,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-9-V155
: 9w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: 150*150*21mm
: 130*130mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
92 clicks
Giá: 220,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-12-V176
: 12w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: 176*176*21mm
: 160*160mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
80 clicks
Giá: 270,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-16-V200
: 16w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: 200*200*21mm
: 180*180mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
80 clicks
Giá: 320,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-20-V230
: 20w
: Trắng Vàng
: 6000K 3000K
: 230*230*21mm
: 210*210mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
75 clicks
Giá: 615,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-36-3060
: 36W
: Trắng Vàng Trung tính
: 6000K 3000K 4000K
: 300*600*60 mm
: 280*580 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
57 clicks
Giá: 800,000
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-46-6060
: 46W
: Trắng Vàng Trung tính
: 6000K 3000K 4000K
: 600*600*60 mm
: 580*580 mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ