Liên hệ: 058 3391 902
1
2
3
bublb moi
Giá rẻ nhất thị trường
Chất lượng đảm bảo
Giao hàng siêu tốc
Giá rẻ nhất thị trường

Đèn Led Bulb

Xem tất cả
364 clicks
Giá: 24,000 32,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-3-A60
: 3W
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø 45*120cm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
424 clicks
Giá: 30,000 40,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-5-A60
: 5W
: Vàng Trắng
: 3000K - 6000K
: ø 60*108mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
403 clicks
Giá: 38,000 50,000
-24%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-9-A60
: 9w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø 60*108cm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
405 clicks
Giá: 56,000 75,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-13-A60
: 13w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø 60*120cm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
358 clicks
Giá: 60,000 80,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-15-A70
: 15w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø 70*134mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
432 clicks
Giá: 133,000 177,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-20-T80
: 20w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø80*150mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
367 clicks
Giá: 178,000 237,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-30-T100
: 30w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø100*180mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ
356 clicks
Giá: 233,000 310,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Bulb


: LB-40-T120
: 40w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: ø60*210mm
:
:
: E27
:
: 50.000 giờ
: Bật - Tắt
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn Led Tube

Xem tất cả
398 clicks
Giá: 195,000 260,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: TBN-24-60
: 24W
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: 60 cm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
375 clicks
Giá: 281,000 375,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: TBN-48-120
: 48w
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: 120 cm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
351 clicks
Giá: 102,000 136,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T5-12-90
: 12w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: 900mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
350 clicks
Giá: 126,000 168,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T5-16-120
: 16w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: 1200 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
355 clicks
Giá: 101,000 135,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T8-9-60
: 9w
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: 600 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
347 clicks
Giá: 128,000 170,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T8-18-120
: 18W
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: 1200 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
354 clicks
Giá: 150,000 200,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T8-22-120
: 22W
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: 1200 mm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
351 clicks
Giá: 79,000 105,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Tube


: T8-22-120-GL
: 22W
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: 120 cm
:
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn Led Downlight

Xem tất cả
329 clicks
Giá: 90,000 120,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-6-T100
: 6W
: 6000K 3000K 4000K
: Ø 100*25mm
: Ø 76 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
269 clicks
Giá: 150,000 200,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-6-T100
: 6W
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: Ø 100*25mm
: Ø 76 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
369 clicks
Giá: 116,000 155,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-8-T120
: 8W
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: Ø 120*30mm
: Ø 90 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
316 clicks
Giá: 158,000 210,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-8-DIM
: 8W
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: Ø 120*30mm
: Ø 90 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
387 clicks
Giá: 150,000 200,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-12-T140
: 12w
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: Ø140*30mm
: Ø110mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
279 clicks
Giá: 225,000 300,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-12-DIM
: 12w
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: Ø140*30mm
: Ø110mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
378 clicks
Giá: 188,000 250,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-12-DIM
: 12w
: 6000K 3000K 4000K
: Ø140*30mm
: Ø110mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
392 clicks
Giá: 90,000 120,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-6-DIM
: 6W
: 6000K 3000K 4000K
: Ø 100*25mm
: Ø 76 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
412 clicks
Giá: 135,000 180,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Downlight


: DL-8-T120
: 8W
: 6000K 3000K 4000K
: Ø 120*30mm
: Ø 90 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn Led Panel

Xem tất cả
341 clicks
Giá: 109,000 145,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-6-T120
: 6W
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: Ø120*21mm
: Ø105 mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
342 clicks
Giá: 150,000 200,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-9-T155
: 9w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: Ø150*21mm
: Ø130mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
321 clicks
Giá: 165,000 220,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-12-T176
: 12w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: Ø176*21mm
: Ø160mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
351 clicks
Giá: 203,000 270,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-16-T200
: 16w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: Ø200*21mm
: Ø180mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
333 clicks
Giá: 240,000 320,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-20-T230
: 20w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: Ø230*21mm
: Ø 210mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
356 clicks
Giá: 109,000 145,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-6-V120
: 6W
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: 120*120*21mm
: 105*105mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
362 clicks
Giá: 150,000 200,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-9-V155
: 9w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: 150*150*21mm
: 130*130mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
337 clicks
Giá: 165,000 220,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-12-V176
: 12w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: 176*176*21mm
: 160*160mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
321 clicks
Giá: 203,000 270,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-16-V200
: 16w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: 200*200*21mm
: 180*180mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
336 clicks
Giá: 240,000 320,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-20-V230
: 20w
: Vàng Trắng
: 6000K 3000K
: 230*230*21mm
: 210*210mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
344 clicks
Giá: 461,000 615,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-36-3060
: 36W
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: 300*600*60 mm
: 280*580 mm
:
:
: IP 44
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ
327 clicks
Giá: 600,000 800,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Led Panel


: PL-46-6060
: 46W
: Vàng Trung tính Trắng
: 6000K 3000K 4000K
: 600*600*60 mm
: 580*580 mm
:
:
:
: 50.000 giờ
:
: 2 năm
Giá: Liên hệ

Đèn Bàn Led

Xem tất cả
331 clicks
Giá: 278,000 370,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Bàn Led


: LA-D238
: 5W
: Trắng
: 5000K
:
:
:
:
:
: 50.000 giờ
: Cảm ứng
: 2 năm
Giá: Liên hệ
312 clicks
Giá: 795,000 1,060,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Bàn Led


: LUXUS
: 8W
: Trung tính
: 4000K
:
:
:
:
:
: 50.000 giờ
: Cảm ứng
: 2 năm
Giá: Liên hệ
328 clicks
Giá: 875,000 1,166,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Bàn Led


: HTL-BK
: 8,5w
: Trung tính
: 4000K
:
:
:
:
:
: 50.000 giờ
: Cảm ứng
: 2 năm
Giá: Liên hệ
339 clicks
Giá: 875,000 1,166,000
-25%
-
+
Đặt hàng

Đèn Bàn Led


: LED HTL-WH
: 8W
: Trung tính
: 4000K
:
:
:
:
:
: 50.000 giờ
: Cảm ứng
: 2 năm
Giá: Liên hệ